Espai Natura | BAILORULL

A saúde e o benestar dos individuos e a contorna son as claves de HAUS. Unha maneira responsable e creativa de abordar a arquitectura cuxo propósito reside en achegar un valor engadido á construción estandarizada. A xestora de proxectos construtivos Marcove e os arquitectos BAILORULL aúnan experiencia e solvencia para crear HAUS. Unha innovadora proposta que aposta por aplicar criterios saudables aos espazos que habitamos co obxectivo de mellorar a vida das persoas e o medio ambiente.

O despacho internacional de arquitectura BAILORULL é o autor de Espai Natura, unha promoción de vivenda colectiva, que se compón de 16 vivendas pasantes –4 por planta– de aproximadamente 140 m2 cada unha, que foron deseñadas para mellorar a saúde dos usuarios e da contorna. Situado en Sant Cugat do Vallès, o edificio, a catro ventos, goza dunha localización privilexiada pola súa conectividade con Barcelona –áchase a tan só 20 quilómetros de distancia–, e por gozar da riqueza natural que ofrece a vertente norte do Parc de Collserola.

Espai Natura BAILORULL o6

Tras varios anos de investigación continuada e como resposta á inquietude de BAILORULL Arquitectura e a xestora de proxectos Marcove, de achegar novos estándares á construción, xorde HAUS. Unha maneira responsable e creativa de abordar a arquitectura que incorpora aos espazos habitables un conxunto integral de criterios saudables, para mellorar o benestar dos individuos e a contorna. O primeiro proxecto realizado baixo parámetros HAUS é Espai Natura e para o seu desenvolvemento se ha contando ademais, co coñecemento dun grupo multidisciplinar de especialistas e expertos que comparten a procura da excelencia e a sensibilidade pola saúde e a sustentabilidade.

En canto á descrición arquitectónica do novo edificio, e en coherencia coa proposta de HAUS, este fundamentouse sobre todo en tres principios. En primeiro lugar, e como resposta a un estudo que determina que tras a grave crise do mercado inmobiliario dos últimos 7 anos, as familias xa non invisten no piso “ponte”, un espazo de tamaño e prestacións por baixo do requirido, Espai Natura expón unha tipoloxía de vivenda ampla e flexible. Un lugar capaz de adaptarse en programa e usos ás necesidades funcionais que en cada momento poidan xurdir por parte daqueles que as habitan. En segundo lugar, co fin de mellorar o comportamento enerxético do edificio, e aproveitado a boa orientación do bloque, deseñáronse unhas galerías que, do mesmo xeito que as que caracterizan ao ensanche barcelonés, proporcionan a cada vivenda dun espazo climático de uso polivalente. E por último, para que o proxecto contribúa na maior medida posible a respectar o medioambiente apostouse por unha materialidad sa, que foxe de procesos prexudiciais e avoga por materiais sustentables na súa construción.

A nivel de deseño, o edificio de Espai Natura toma forma a través dun volume graduado e compacto, de 50 m por 13,5 m de fondo e de estrutura de formigón armado, que se adapta á topografía da rúa. As vivendas, que contan con: catro habitacións, unha principal e tres dobres, tres baños completos, vestíbulo, sala de estar e comedor pasantes, cociña, lavadoiro, foron organizadas a través de espazos amplos e propoñen lugares de transición –balcóns e galerías, de 1,8 m de ancho– que ofrecen aos usuarios espazos intermedios entre o interior e o exterior.

Estes espazos de transición funcionan como coxíns climáticos. A fachada de poñente resólvese cunha galería con cerramentos lixeiros de madeira de castiñeiro e vidro formada por tres capas: fachada de transición, espazo coxín e fachada de peche que se resolve con pezas de formigón prefabricado a modo de brise soleil. A súa sección construtiva favorece a produción de calor no inverno, mantendo o espazo coxín pechado, e protexe da calor no verán ao manter o espazo galería aberto para a ventilación.

A fachada interior resólvese cun balcón corrido cunha varanda permeable que permite as vistas á paisaxe desde a vivenda. As solucións pasivas propostas en Espai Natura, a distribución, a tipoloxía e a galería, permiten o control solar e térmico do edificio, solución, entre outras moitas, que fai posible que non sexa necesario a utilización de aire condicionado, e por tanto, fan a proposta máis sustentable e respectuosa co medio ambiente.

Os criterios cos que se desenvolveu Espai Natura xeran beneficios como a optimización dos niveis térmicos, bioeléctricos e lumínicos; melloran a calidade da auga e do aire; minimizan o impacto dos campos eléctricos e magnéticos, así como a toxicidade das pinturas. Ademais, a través da utilización de provedores e materiais de proximidade, garantiuse a responsabilidade e a coherencia coa que se abordou este proxecto.

As vivendas de Espai Natura dispoñen de piscina, zona axardinada con especies autóctonas da paisaxe do Vallès, área de xogos infantil e crearase un horto que se regará con augas pluviais. Toda esta zona será de uso común aos usuarios que ocupen outros tres edificios máis xa planificados: a fase dúas en construción cun total de 15 vivendas, a fase tres con 20 vivendas dúplex e a fase catro con 8 vivendas. Todas elas seguirán os criterios de HAUS.

O edificio, situado en Sant Cugat, foi recoñecido cunha selección na categoría Arquitectura dos premios FAD 2018, que este ano celebraron a súa 60 edición; e como finalista na XV edición dos Premios Catalunya Construcció 2018, no apartado de Innovació na Construcció. Espai Natura, ademais, é o primeiro edificio residencial de máis de seis vivendas no estado español que recibe a certificación de “catro follas verdes” que outorga o Green Building Council. Por último, é tamén un dos primeiros edificios residenciais no estado que consegue a certificación enerxética A.

BAILORULL Arquitectura e Marcove apostan por unha arquitectura abstracta para reinterpretar as condicións, a utilización dos materiais e as dimensións espaciais e por propoñer espazos que respiran capaces de responder sosteniblemente aos usos contemporáneos. O reto, popularizar HAUS proxectando, construíndo, rehabilitando e asesorando a terceiros en áreas como a vivenda residencial colectiva, sedes corporativas, equipamentos ou o ámbito sanitario.

Obra: Espai Natura
Ano: 2018
Superficie: 4.938 m2
Promotor: Marcove Industrial
Autores: BAILORULL (Manuel Bailo, Rosa Rull)
Equipo: Josep Puigdemont (Director de proxecto), Laura Gelman, Rafael Arbó
Colaboradores: Arquitecto técnico, Jose Antonio Quesada, Ingeniero, Victor Barnés, Barny Enginyeria, Estruturas, Marca Barbara, S4 Arquitectes,
Project management: HAUS
Construtor: Grup Marcove
Fotografías: José Hevia
+ addarquitectura.net

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, obras, vivienda colectiva

Tags: , , , , , , , , , , ,