Eficiencia enerxética da envolvente dos edificios: a súa definición e cálculo

Eficiencia enerxética da envolvente dos edificios: a súa definición e cálculo

Existe na actualidade un alto grao de concienciación nos cidadáns sobre a necesidade do aforro enerxético, polo seu significado na preservación do medio, e polo aforro económico que supón debido aos elevados prezos da enerxía, que actualmente existen.

Neste libro o lector encontrará dunha forma alcanzable e sinxela, os fundamentos físicos e o cálculo da eficiencia enerxética dos edificios, de acordo co establecido en normativa actual do denominado Código Técnico da Edificación.

Os estudantes e os profesionais da arquitectura e a enxeñaría, dedicados aos procesos da edificación, encontrarán nesta obra, unha guía sistemática cos oportunos exemplos e análise das solucións do proceso de cálculo das ganancias e perdas enerxéticas da envolvente dos edificios.

María del Carmen Giménez Molina

Arquitecta pola Universidade de Granada (2004). Doutora arquitecta con mención europea pola Universidade Politécnica de Madrid (2011), coa cualificación de sobresaínte. Obtivo o premio á mellor tese doutoral 2011 na área da Propiedade Industrial e Intelectual na Xestión da I+D+i, concedido pola cátedra UPM-Clarke, Modet @ Co pola tese titulada “Alternativas para a mellora da eficiencia enerxética dos acristalamentos: os vidros dinámicos”. Profesora asociada do departamento de Física e Instalacións da ETSAM da Universidade Politécnica de Madrid, onde imparte a materia de grao Proxecto e Execución de Instalacións de quinto curso, así como o máster universitario en Construción e Tecnoloxía Arquitectónica da ETSAM.

+ info

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: libros, publicacións

Tags: , , , , , , , , , , , , ,