e-struc, unha nova ferramenta de apoio para cálculo de estruturas sinxelas

E-Struc é unha aplicación online que proporciona de solucións estruturais e construtivas para intervencións en edificios con afectación da súa estrutura e para novas estruturas sinxelas. Funciona online en calquera dispositivo con acceso a internet.

Usuarios.

É unha ferramenta ideal para todos os profesionais da construción: Arquitectos, Aparelladores, Enxeñeiros de Edificación, Construtores, Interioristas e Gabinetes Técnicos especializados, que ofrece solucións inmediatas, para a construción de elementos sinxelos ou modulares para rehabilitación, intervención ou nova execución de edificios.

Funcionamento.

E-Struc calcula, en poucos minutos, calquera elemento estrutural simple, como vigas, cerchas, pórticos, escaleiras, reforzos de forxados, recalzos, zapatas e outras estruturas de formigón, aceiro e madeira. A ferramenta tamén se pode usar para facer peritaxes de estruturas existentes.

Modo de emprego:

Cos datos básicos de xeometría e composición construtiva que o usuario cumpre na pantalla, o sistema proporciona os resultados, primeiro na propia interface de uso e en tres arquivos descargables:

Memoria de cálculo, cos datos de cargas, solicitudes e comprobacións da peza calculada.

Memoria construtiva, na que se describe o proceso construtivo e as condicións da obra.

Planos do elemento estrutural, en dxf, coa solución e os detalles a escala.

Estes arquivos poden formar parte da memoria do proxecto e dos planos do proxecto de execución da obra.

Se o usuario desexa recalcular o elemento con outras condicións, pode pulsar o botón “Modificar”, na parte inferior da pantalla, e poden cambiarse os datos introducidos e volve realizar o cálculo tantas veces como se desexe.

A aplicación está desenvolvida conforme á normativa vixente, e actualízase con cada cambio de normativa.

Para utilizar e-struc non fai falta especialización en cálculo de estruturas. Con coñecementos de construción pódense resolver 15 minutos un cálculo estrutural e construtivo de xeito preciso e fiable, seguindo os pasos que propón a ferramenta.

Require unha mínima introdución de datos. A introdución de datos realízase a través de pestanas correlativas nas que se van solicitando os datos de situación, xeometría, seccións das pezas, materiais, uso e ámbito. Non é necesario cumprir todos os datos, senón só os principais marcados con asterisco e, opcionalmente, os que o usuario considere como condición, ou que coñeza, como ancho ou canto da peza, tipo de material ou características do ámbito, entre outros, pero non parámetros de cálculo, coeficientes nin características mecánicas dos materiais ou terreos.

É unha aplicación de uso sinxelo. A introdución dos datos nas casas das sucesivas pestanas da interface é moi intuitiva e doada para un técnico con coñecementos básicos de construción. L-Struc é unha ferramenta imprescindible para a consulta previa de problemas construtivos, para a peritaxe de estruturas construídas ou para o deseño, xa que permite realizar tenteos sucesivos sobre un mesmo elemento construtivo ata alcanzar a solución desexada. Ademais subministra toda a documentación básica e complementaria, coa xustificación da normativa aplicable para a súa construción.

Ofrece asistencia ao usuario. Ademais da opción “Preguntas frecuentes” na páxina de inicio, na que se aclaran conceptos e dúbidas posibles, en cada cálculo dispoñible pódese ver un vídeo demostrativo do procedemento, cun exemplo realizado de principio a fin. Sempre dispoñemos dunha imaxe 2D ou 3 D coa xeometría do que estamos a calcular na interface de usuario e dun servizo de consultas online.

 

Solvencia académica e profesional. Na elaboración de e-struc participaron técnicos con máis de 20 anos de experiencia tanto no cálculo e a dirección de obra de estruturas coma na rehabilitación de edificación. A Universidade Politécnica de Madrid participou no desenvolvemento da aplicación. Mail: info@e-struc.com

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: aparello

Tags: , , , , , , ,