¿Cal é a relación entre cine e arquitectura? | Jorge Gorostiza

Nunha entrada anterior deste blog xa se comentou a interesante iniciativa que un grupo de entusiastas formularon en Chile, o ARQFILMFEST (AFFS), primeiro festival de Cine e Arquitectura dun país de lingua española.

Hai unhas semanas, estes pioneiros solicitáronme un texto sobre as relacións entre Cine e Arquitectura, un tema amplísimo e difícil de sintetizar con poucas palabras, pero que afrontei con interese.

Unha vez que llos enviei, titulárono como esta entrada «¿Cal é a relación entre cine e arquitectura?» e colocárono na súa páxina web nun lugar demasiado destacado, ao lado da imaxe que lles acompaño de Coruscant, dándolle máis importancia da que ten, cando en realidade é unha reflexión que pode e debe completar e mellorada.

This text is the following one:

“Cando se fala de Cine e Arquitectura a xente adoita pensar nos edificios onde se proxectan as películas ou nos decorados que aparecen nelas. Quizais os máis cinéfilos recorden as paisaxes baleiras de Antonioni ou a imaxe de Gary Cooper lanzando soflamas individualistas nun tribunal…

Sen dúbida, todo iso pertence ás relacións entre estas dúas disciplinas, pero non son as únicas, porque á Arquitectura e o Cine lles unen -e sepáranlles- moitas e máis complexas conexións, se temos en conta que a primeira consiste en construír un espazo a segunda, xa dende os seus inicios, necesitou dous espazos, un para poder crearse e outro para ser exhibido. A isto hai que engadir que tanto os documentais, coma as ficcións, mostran ambientes reais ou creados para a filmación e eses ambientes adoitan estar interconectados coa Arquitectura. Pódense seguir enumerando os numerosos puntos de unión e de fricción entre as dúas disciplinas, pero non é este o lugar. Afortunadamente cada vez hai máis investigadores que estudan as relacións entre o Cine e a Arquitectura, descubrindo e analizando novos e insospeitados aspectos cada vez máis apaixonantes.

Adóitase considerar ao Cine como a disciplina ou a manifestación artística -o que é máis discutible- na que se reúnen outras, como a Literatura, a Música, a Fotografía e a Arquitectura, e mesmo se chegou a escribir que reúne a “todas” as demais. O perigo que xorde ao ligar dúas delas é que o peso recaia exclusivamente nunha, esquecendo á outra, e tamén que a importancia dunha anule á outra, por iso, o reto consiste en lograr o difícil equilibrio entre ambas as dúas. O ideal é que unha boa película mostre unha boa arquitectura, con todas as dúbidas que poidan establecerse sobre a “bondade” de cada unha delas, tendo en conta que quen ha de ponderalas non poderá evitar facelo dende unha das dúas disciplinas, e este é só un dos moitos e apaixonantes desafíos que ten por diante un Festival de Cine e Arquitectura como o ARQFILMFEST.

Un certame que servirá para abrir fértiles camiños que transitarán unidos os arquitectos, os cineastas e, o que é máis importante, todos aqueles que, sen pertencer a esas profesións, están interesados en estudar, modificar e mellorar o ámbito construído.”

Jorge Gorostiza, arquitecto. Autor do blogue Arquitectura+Cine+Ciudad

Santa Cruz de Tenerife, xuño 2012

Jorge Gorostiza

Doctor arquitecto, proyecta y construye edificios y desarrolla trabajos de urbanismo. Desde 1990, publica numerosos artículos sobre cine y arquitectura en medios de su localidad, revistas como Nosferatu, Nickleodeon, Academia, Lateral, Cahiers du Cinema… y en varios volúmenes colectivos. Entre el 2000 y el 2005 dirige la Filmoteca Canaria. Imparte conferencias sobre arquitectura y cine en instituciones como el CAAM en Gran Canaria, la UIMP, el CENDEAC en Murcia, INCUNA en Gijón, Fundación Telefónica, la ETS de Arquitectura y el CCCB de Barcelona, las ETS de Arquitectura de La Coruña, Sevilla, Valencia y SEU madrileña, La Ciudad de la Luz en Alicante, la UNED en Pamplona, en varios colegios de arquitectos, así como en las universidades del País Vasco, Gerona, Valladolid, Málaga, Granada, SEK en Segovia y CEES de Madrid. Jurado en varios festivales cinematográficos, como los de Alcalá de Henares (2001), San Sebastián (2002), Sitges (2003), Las Palmas (2005) y Documentamadrid (2005), y comisario de las exposiciones Constructores de quimeras. (Centro Conde Duque, Madrid, 1999) y La arquitectura de los sueños (Capilla del Oidor, Alcalá de Henares, 2001).

He publicado bastantes libros y muchos artículos, he impartido conferencias, he sido comisario de exposiciones y jurado en muchísmos festivales. Si quieren saber más no duden en consultar mi blog ARQUITECTURA + CINE + CIUDAD.

follow me

Arquivado en: capturas, cine, Jorge Gorostiza

Tags: , , , , , , , , , , , ,