Creus e Carrasco

Esquinazos | Juan Creus
24-08-2015 Sen comentarios

Esquinazos | Juan Creus

E O esquinazo é unha forma de quebrar a realidade para reivindicar lecturas non lineais do espazo. S Revoltas onde o hábito, como corrente de uso, se separa e concentra nun lugar concreto: esquina. Q Non son xestos, senón a expresión de novos trazos do cotián introducidos como cortes e indicios. U Como unha celebración coa que ninguén conta e […]

Movilidade sen infraestructura | Juan Creus
25-01-2013 Sen comentarios

Movilidade sen infraestructura | Juan Creus

1. O concepto tradicional de infraestructura parte dunha segregación: a creación dunha canle que separa a uns cidadáns doutros polo mero feito de desprazarse de forma diferente. 2. A infraestructura escolle ao vehículo e deséñase para el. A cidade convértese nun trazado condicionado pola geometría delimitado pola señalización e a construción de defensas. 3. As maiores defensas créanse para evitar […]

Arquitectura, xeometría e paisaxe | CREUSeCARRASCO
29-11-2012 Sen comentarios

Arquitectura, xeometría e paisaxe | CREUSeCARRASCO

Propoñemos interpretar o significado da geometría e a paisaxe a partir do tradicional debate entre o sensible e o racional en arquitectura, facendo unha formulación de equilibrio entre definicións que, na súa aparente contradición, responden a fases dun percorrido cíclico, o que realizamos cando proxectamos e construímos unha obra. A ARQUITECTURA constrúe un espazo que vai ser usado. Esa cuestión […]