Cortes Metalúrxicos Oviedo | contextos de arquitectura e urbanismo

Cortes Metalúrgicos Oviedo contextos de arquitectura y urbanismo o13

A luz, como orixe do proxecto; como elemento inmaterial principio da orde estrutural, do seu ritmo e a súa proporción. A propia disposición da parcela, no eixo este-oeste, impoñía a súa procura. O proxecto concibiuse desde a sección; a modo de apilamiento vertical composto por unha sucesión de elementos contrapeados en altura co único fin de aproveitar ao máximo a iluminación natural. Non só se debía prover dun estimable aforro enerxético senón que ademais debiamos facilitar unha atmosfera máis propicia, cálida, para o desenvolvemento da vida laboral.

Iluminar de maneira natural, sen cegar, aproveitando as orientacións e as sombras; nunha contorna anodino, anónimo, balizado de construcións sen arquitectura, que podería ser a foto fixa de calquera polígono situado no arrabalde dunha cidade de tamaño medio-grande. Non podía faltar a esta cita coa luz a concepción das oficinas. Recortándose sobre o fondo da nave, sitúanse á fronte, a pé de rúa, accesibles tras a apertura de senllas cercha-porta. A pel de cristal é transparente en planta baixa, protexida polo corpo voado da primeira planta, que aínda sendo tamén de cristal refúxiase das miradas; imaxinándose pesado a partir do muro cortina de “U” glass e vidro térmico. A cámara existente entre eles axuda a disipar e controlar a temperatura.

O interior das oficinas, revestidas de aceiro e cristal, están consideradas a modo de arquitecturas dentro doutras. Os despachos e salas de reunións, de menor escala, repártense por unha planta de sección maior, a modo de recinto envolvente que xera a súa propia atmosfera. Dispóñense forxados de chapa colaborante a modo de ceo, así como soles de led e luz esbrancuxada, abarcante e englobadora do muro cortina disposto como horizonte. Recrear un mundo dentro doutro. Un control do espazo e da luz que dotase ás instalacións dun confortable ámbito de traballo.

A nosa reivindicación – e proposta ao cliente – foi a de reconverter o tradicional espazo industrial dotándolle de nova atmosfera que buscase o beneficio das persoas que traballasen no seu interior.

Obra: Cortes Metalúrxicos Oviedo
Autor: Óscar Miguel Ares Álvarez
Dirección de obra: Óscar Miguel Ares Álvarez, Javier Palomero Alonso
Data: 2016 -18
Emprazamento: Calle Aluminio nº37, Valladolid; España
Collboradores: Bárbara Arranz González, Jesús J. Ruiz Alonso, Dorota Tokarska, Sergio Alonso, Jaime San José
Fotógrafo: Jesús J. Ruiz Alonso | Pedro Iván Ramos Martín
Superficie: 7.500 m2
Promotor: Cortes Metalúrgicos Oviedo.
Enxeñería: Arbor s.l.
Contrata: Obras y Contratas San Gregorio s.a. y Rearasa s.a./ Navinor S.L../ Agosa S.A/ Tecnaire S.L
Mobiliario: Moi interiorismo y equipamiento s.l.
+ contextosdearquitectura.com

 

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamiento industrial, obras

Tags: , , , , , , , , , ,