Conversación | Sergio de Miguel

Pennsylvania College Democrats
Pennsylvania College Democrats

Puidésemos pensar que cando utilizamos o termo conversación achegámonos a describir o que entendemos por diálogo, e por extensión por monólogo, pero en realidade son expresións distantes. Ter unha conversación queda afastado de impartir ou impoñer lóxicas ou desafíos duais ou individuais.

Se emparenta de forma máis precisa con agruparse intencionadamente para proceder a dar voltas decisivas sobre algo, sen saber necesariamente cal vai ser o resultado final. Non en balde o latino -versar- indica movemento, cambio, transformación. A disponibilidade á conversación denota vontade de adaptación, de axuste e acomodo.

Non se trata de convencer, trátase de vencer a incerteza mediante a apertura fronte á disposición común (por iso é polo que a “conversión” refírase a cambiar de relixión). Leva por tanto volver e devolver de maneira frecuente os criterios duns cos outros. En definitiva trátase de entrelazar, establecer vínculos aproximativos dentro dun colectivo con intereses comúns.

A miúdo concíbese con certa inxenuidade que facer arquitectura é un acto individual. Pero de cando en cando é así. A arquitectura é sempre unha actividade complexa, e provoca dinámicas dunha diversidade tan intensa como recorrente. Por iso acudir ao recurso da conversación, activa e perspicaz, é a máis atinada imaxe da actitude pragmática que se fai necesaria.

A praxe arquitectónica incide na conveniencia da confrontación, en cultivar e definir a actitude crítica en busca de acordos colectivos. A arquitectura para ser posible debe ser algo compartido, discutido e acordado por moitos. Estamos ante unha disciplina, experta e útil, que atende a intereses e obxectivos múltiples.

Acudir a practicar unha conversación non é só buscar concertos convenientes, é sobre todo asumir que se debe abrir a capacidade de resposta a todo aquilo que faga coincidir os moitos intereses en xogo. Conversar é coñecer, e tamén recoñecer, todo aquilo que importa.

Hai que concluír que saber conversar chega a ser indispensable para ter éxito. E é que ter éxito, ter unha saída triunfante, demóstrase que non depende só dun mesmo.

Que é o que facemos senón unha conversación.

Sergio de Miguel, Doutor arquitecto
Madrid, decembro 2016
Publicado en Grupo docente e de investigación para a arquitectura Grupo 4! da ETSAM.

Sergio de Miguel García

Ph.D. Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, (ETSAM) 2016.
M.A. Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, (ETSAM) 1990.
Profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, (ETSAM) desde 1995.

follow me

Arquivado en: artigos, Sergio de Miguel

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,