Construe un Novo Mundo

A Fundación Vodafone España pon en marcha a VII edición do Proxecto “Constrúe un novo mundo”. Os candidatos que resulten ganadores desta edición do Proxecto serán contratados por unha ENTIDADE NON LUCRATIVA sita en España (en diante, “ENL”), entendéndose por ENL, fundaciones e asociacións sen ánimo de lucro, por un periodo de tempo de doce meses, no que realizarán a actividade na que consiste o seu proxecto e que deberá estar relacionada con MAIORES, DISCAPACIDAD E OUTROS PROXECTOS DE CARÁCTER SOCIAL . Valorarase positivamente a utilización de Novas Tecnoloxías no desempeño de devandita actividade.

É requisito para participar no Proxecto “Constrúe un novo mundo” a aceptación na súa totalidade dos Términos e Condicións das Bases do concurso que se detallan a continuación:

+ info

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: concursos, evento, premios

Tags: , , , ,