Clube náutico de Portonovo | Díaz+Díaz

O antigo club queda envolvido por unha nova estrutura de panel fenólico trasventilado con lamas de madeira para dotar ao antigo edificio dun programa máis completo. O despiece de carpintería reflicte o listonado dos containers dos cargueros. Créase un novo paseo marítimo en granito de diferentes formatos e grandes terrazas de madeira de IP.

Antecedentes e condicionantes de partida

A parcela correspondente ao edificio de servizos náutico deportivos de Portonovo localízase no extremo do espigón do porto deportivo de Portonovo.(Sanxenxo, Pontevedra) O edificio existente desenvólvese en dúas alturas.

O edificio orixinal contén vestuarios e almacéns de material para actividades marítimas, un posto de recepción, capitanía e marinería en planta baixa e o salón social, almacén, sala de reunións e aseo en planta primeira.

As limitacións de espazo do edificio requiren unha reforma e unha ampliación para mellorar os servizos que se ofrecen aos usuarios das instalacións. A edificación existente ten unha superficie en planta de 114.70 m2 e pódese inscribir nun rectángulo de 18.00 x 6.60 metros.

As fachadas de planta baixa e primeira demólense parcialmente para a súa modificación. Desde o punto de vista topográfico non presenta desniveles de importancia, polo que se asimilará a plataforma sobre a que se sitúa o edificio como plana.

O proxecto trata de envolver a edificación orixinal cunha nova fachada de panel fenolico de cor negra que do ao Club unha imaxe mais moderna garantindo a súa impermeabilización e illamento nesta zona tan exposta.

Contorna física

A plataforma na que se asenta é o extremo do espigón do porto deportivo de Portonovo. Ten unha forma irregular en planta cunha lonxitude máxima de 36.00m e un ancho de 16 m. O edificio queda rodeado polo mar nos seus lados norte, leste e sur.

Proxéctase un novo pasea maritimo de granito con despiezes irregulares e unhas pasarelas de peatones en medera de IP voando sobre o mar.

Descrición xeral do Proxecto

O obxectivo do proxecto é a ampliación e mellora das instalacións de servizos náutico deportivos do porto de Portonovo. Para iso procédese á demolición parcial do edificio existente e á recolocación dos distintos usos no seu interior.

Ademais encóstase ao longo da súa fronte sur un volume con estrutura independente que ofrece novos espazos útiles aos usuarios. A altura sobre rasante, estará adaptada á cota da cuberta actual.

A planta baixa contén os servizos de marinería e capitanía, vestuarios, almacén de material náutico, recepción e unha cafetería con posibilidade de acceso independente.

A planta primeira contén un restaurante con cociña, almacén e aseo e un salón privado cunha sala de lectura que se poderá utilizar para sala de reunións. Ademais unha terraza aberta cara ao sur e cuberta cunha pérgola de madeira permite a apertura da fachada cara ao porto.

Ambas plantas quedan conectadas pola escaleira preexistente e por un novo ascensor. A volumetría resultante desenvólvese no eixe longitudinal este-oeste permitindo dúas fachadas amplas que se abren cara á praia de Portonovo (norte) e cara ao porto (sur).

O acceso e evacuación dos servizos náutico deportivos realízase desde o oeste a través do espigón que está pavimentado para uso peatonal. Permítese a aproximación de vehículos ata o edificio para abastecemento e urxencias.

Sistema estructural

A estrutura do edificio preexistente quedará intacta. A estrutura do volume engadido realizarase con alicerces e vigas de hormigón armado nunha retícula de pórticos cada 4.20 metros aproximadamente con sistema de forxados de hormigón. A cimentación estará formada por unha losa de hormigon armado.

Sistema envolvente

A nova fachada será ventilada cunha capa interna de ladrillo e aislante e unha exterior de panel tipo Max exterior. A fachada do edificio preexistente resolverase co mesmo panel. (Panel tipo Max Exterior). Toda a zachada Norte de panel fenolico se prefora para ocultar fiestras, portas, rejillas de ventilación e cuarto sde instalacións dotando deste xeito ao edificio dunha unidade estetica.

As carpinterías resolveranse en aluminio e protexeranse para garantir o seu durabilidad. O factor solar do vidro, para que cumpra, non debe ser superior ao 50%. O acristalamiento será dobre, de baixa emisividad.

A cuberta preexistente ten unha inclinación do 10% e illarase e protexerá para garantir o seu impermeabilización. A cuberta do volume encostado será plana e investida cunha pendente do 2 %.

Os parámetros básicos que se han ter en conta á hora da elección do sistema de cuberta foron a zona climática, o grado de impermeabilidad e recolleita de augas pluviales, as condicións de propagación exterior e de resistencia ao lume e as condicións de illamento acústico.

As terrazas resolveranse con cuberta plana investida transitable, de madeira de IP, composta por unha capa de hormigón alixeirado con arcilla expandida para formación de pendente sobre o forxado de hormigón, dous láminas asfálticas adheridas ao soporte, fieltro geotextil, placas de poliestireno extruído tipo IV de 6 cm., lámina de fieltro antipunzonamiento, lámina de polietileno, capa de mortero de 2 cm de espesor e pavimento de madeira para exteriores. Rejillas e sumidoiro para desagüe de pluviales.

Obra: Ampliación e Reforma dun Edificio de Servizos Náutico Deportivo de Portonovo

Autores: díaz & díaz arquitectos [Gustavo Díaz García e Lucas Díaz Sierra]

Promotor: Portos de Galicia (Xunta de Galicia)

Xefe de obra: Alejandro García Fernández

Constructora: San Jose

Control de calidade: Enmacosa

Superficie: 465 m²

Ano: 2010

Emplazamento: Portonovo. Galicia.España

Fotografías: Díaz+Díaz

+ diazydiazarquitectos.com

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamiento deportivo, equipamiento dotacional, obras

Tags: , , , , , , , , , , ,