Clínica Carité. Espazo de Benestar | Piano Piano Studio

Clínica Carité. Espacio de Bienestar | Piano Piano Studio © Milena Villalba
Clínica Carité. Espazo de Benestar | Piano Piano Studio © Milena Villalba

A arquitectura é ante todo un proceso mental, unha abstracción necesaria que bebe de contextos tanxibles, e cuxo destino é de novo o espazo físico. Pero sen ese proceso, sen ese lugar do pensamento que recolle, medita e proxecta, non é posible a súa existencia.

Adiantarse aos acontecementos, imaxinar unha forma de vida ou de uso que aínda non existe, empatizar con sentimentos e percepcións dun sitio que aínda non foi creado, recoñecer as vidas anteriores dun lugar… non son máis que parte do intanxible e que con todo terminará erixindo paredes ou abrindo baleiros, insinuando percorridos e convidando o acougo, ou ao bulicio, ou á observación.

Edificar o pensamento como materia máis da construción nun exercicio racional; traballar a imaxinación e a percepción como elementos de proxecto. Óbraa “Espazo de Benestar” para albergar a Clínica Carité, do estudo Piano Piano é un perfecto exemplo desa abstracción, proxección e percepción.

Este proxecto de reforma realízase nun local comercial de 130 m2 a pé de rúa para a súa reacondicionamiento como clínica de benestar. O local orixinal é un espazo degradado, cunha proporción de marcada longitudinalidad, penetrándose na mazá 28,5 m, e abríndose á rúa cun estreito acceso de poucos metros. A súa planta aparentemente rectangular se desordena ao fondo do local, producindo ángulos e inclinacións morfológicamente estraños para un pano de fondo. A pesar destes condicionantes que poderían verse como desalentadores, o espazo conta cunha importante altura libre, ademais dunha estraña sensación de atracción cara ao seu interior, de movemento, do mesmo xeito que o fai a luz.

O programa que Beatriz e Jessica, as propietarias, tiñan pensado para Carité, partía de dispoñer de zonas privadas pechadas (dedicadas a usos de spa e estética, un espazo para o persoal, almacén e baño), así como diferentes ámbitos máis abertos nos que poder levar a cabo manicuras, pedicuras e sesións de maquillaxe. Como estratexia para chegar a iso, o estudo Piano Piano apóiase nunhas premisas: perseguir unha xeometría flexible, a necesidade de levar a máxima iluminación natural posible ao interior do local, e buscar usos capaces de coexistir. A intervención desenvolvida por Maria Donnini e Maria Billa, as arquitectas á fronte de Piano Piano, propón un escenario practicamente espido, e que con todo, na súa sinxeleza de trazo, dá resposta a todos os usos necesarios no día a día da clínica. E non só iso: tamén deixa espazo á proxección mental.

Inevitablemente vén á miña cabeza o estudio da cinta Dogville, que na súa escuridade e baleiro permite a proxección de espazos á propia mente, facendo que a posteriori realmente lembremos as vivendas e as rúas. Algo parecido ocorre no Espazo para o Benestar das arquitectas con base en Valencia: a súa intervención é un plano extrusionado que fabrica espazos exteriores e interiores dentro do gran local, e fai que a percepción encha o resto e intúa usos e percorridos.

O volume orixinal, o local, baleirado, vestido de negro, actuará como continente, como un estudio que na súa gran altura e escuridade resolve as instalacións, sostén a iluminación artificial e permite nos seus baleiros os lugares de encontro, de atención ou de paso. Ao nivel do chan, a escala máis doméstica, colócanse os diferentes espazos como caixas de maneira aliñada, sen renunciar a ese efecto de “corredor” que che leva cara ao fondo do local. Este reordénase cunha última caixa, a única que rompe a malla reticular, facendo de espazo turbina, equilibrando o encontro de planos co espazo continente e asumindo os usos máis privados.

“Conseguimos deste xeito a idea de ter un espazo continuo de principio a fin, un espazo non fragmentado”, explican as arquitectas.

As caixas, de altura menor, permiten a circulación de luz, aire e son por todo o local. O seu dominancia branca contrasta as diferenzas de escala e por tanto, de comprensión espacial. Como vemos, o bicromatismo branco-negro do local alimenta a súa percepción: transforma esas paredes brancas que dan ao corredor nun lugar expositivo, e os interiores das caixas nun lugar neutro, de silencio, o lugar para a concentración e a relaxación. Esta proxección fai que, de súpeto, o recibidor queira ser un salón, o corredor queira ser escaparate. Este bicromatismo tamén converte a todo aquel que ocupa o espazo nunha nota de cor, en calor e en vida. O pulular de persoas entrando da rúa, sendo atendidas nunha das cabinas, esperando na sala, ou os produtos de venda nos seus estantes… todos son salientados e postos en importancia grazas a este escenario, como aqueles que lle dan significado ao significante espacial.

Non en balde, este esquema atopámolo habitualmente nos museos e lugares destinados a exposicións: o diálogo necesario entre un gran contedor que se encherá de contido sen saturalo, sen ruído nin estridencias. De feito, a pequena clínica garda similitudes con lugares como as Galerías ARCO (Madrid), unha gran arca que permite autodefinir as pezas no seu interior como “espazos” e “baleiros” sen realmente acoutalos nas súas 6 caras, definindo na mínima expresión percorridos, lugares e protagonistas.

Neste proxecto, Piano Piano consegue levar a sinxeleza a un nivel poético, abstraído, e que resolve na súa totalidade os requirimentos dos seus propietarios nunha obra practicamente seca, de custo mínimo e rendemento máximo, de maneira elegante e limpa.

Obra: Clínica Carité. Espazo de Benestar
Autoras: Piano Piano Studio (Maria Donnini Badia – Piano Piano Studio)
Obxecto: Baixo comercial
Tipo: Reforma e acondicionamento
Emprazamento: Gran Vía Germanías, Valencia, España
Superficie: 130 m2
Ano: 2018
Fotógrafa: Milena Villalba
Artigo Redacción: Ana Asensio
+ pianopiano-studio.com

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamiento dotacional, equipamiento sanitario, equipamiento terciario, obras, reforma interior

Tags: , , , , , , , , , ,