Cine Monumental de Casto Fernéndez-Shaw | Jorge Gorostiza

Cine Monumental. Dibujo de Casto Fernéndez-Shaw
Cine Monumental. Debuxo de Casto Fernéndez-Shaw

Revisando a obra do arquitecto Casto Fernández-Shaw, atopei que moitos números da súa revista Cortellos e rañaceos está dixitalizada e pódese acceder a ela en Memoria de Madrid. No número tres desa revista, editado no inverno de 1930, publicouse un dos seus proxectos visionarios, neste caso o do Cinema Monumental, do que só se mostra nunha soa páxina a ilustración que está á beira e o seguinte texto:

«Exceso de orixinalidade? Visión do futuro?

En 1909 Bleriot atravesa a Canle da Mancha. En 1930 dáse con facilidade o salto do Océano.

O cinematógrafo balbucea nos comezos do século. 

Hoxe fala en todos os idiomas. As cidades han de transformar a súa estrutura e adaptala ás novas necesidades.

É por tanto aventurado o pensar que en prazo non afastado construiranse edificios como o que presentamos aos nosos lectores?

A planta do cinematógrafo é octogonal. A máquina, colocada no centro do edificio, proxecta a película simultaneamente en oito pantallas que dan lugar a outros tantos sectores de público.

Nestas pantallas verase a película, desde o exterior, en determinados momentos, para atraer aos transeúntes.

Colocado o edificio no centro dunha gran praza chegarase a el por vía subterránea e aérea.

A terraza servirá para a aterraxe de avionetas e autogiros, modernos taxis aéreos. O chan da praza quedará libre, pois un sistema de vigas pontes sosterán o forxado do edificio.

Oito torres, provistas de ramplas e ascensores, levarán ao público ás diferentes plantas do edificio.

Este será capaz para o acomodo de 24.000 espectadores, ningún dos cales estará a unha distancia da pantalla, superior a corenta metros

É interesante comprobar a esperanza que había a principios da década dos trinta sobre o futuro do negocio cinematográfico e as súas proxeccións multitudinarias, paralelo ao do desenvolvemento da aviación, e tamén que, a pesar de proxectar a mesma película nas oito pantallas, este edificio fose un antecedente das multisalas.

Jorge Gorostiza, Doutor arquitecto.
Santa Cruz de Tenerife, agosto 2018
Autor do blogue Arquitectura+Cine+Ciudad

Jorge Gorostiza

Doctor arquitecto, proyecta y construye edificios y desarrolla trabajos de urbanismo. Desde 1990, publica numerosos artículos sobre cine y arquitectura en medios de su localidad, revistas como Nosferatu, Nickleodeon, Academia, Lateral, Cahiers du Cinema… y en varios volúmenes colectivos. Entre el 2000 y el 2005 dirige la Filmoteca Canaria. Imparte conferencias sobre arquitectura y cine en instituciones como el CAAM en Gran Canaria, la UIMP, el CENDEAC en Murcia, INCUNA en Gijón, Fundación Telefónica, la ETS de Arquitectura y el CCCB de Barcelona, las ETS de Arquitectura de La Coruña, Sevilla, Valencia y SEU madrileña, La Ciudad de la Luz en Alicante, la UNED en Pamplona, en varios colegios de arquitectos, así como en las universidades del País Vasco, Gerona, Valladolid, Málaga, Granada, SEK en Segovia y CEES de Madrid. Jurado en varios festivales cinematográficos, como los de Alcalá de Henares (2001), San Sebastián (2002), Sitges (2003), Las Palmas (2005) y Documentamadrid (2005), y comisario de las exposiciones Constructores de quimeras. (Centro Conde Duque, Madrid, 1999) y La arquitectura de los sueños (Capilla del Oidor, Alcalá de Henares, 2001).

He publicado bastantes libros y muchos artículos, he impartido conferencias, he sido comisario de exposiciones y jurado en muchísmos festivales. Si quieren saber más no duden en consultar mi blog ARQUITECTURA + CINE + CIUDAD.

follow me

Arquivado en: arquitectos, arte, capturas, cine, equipamento cultural, Jorge Gorostiza

Tags: , , , , , , ,