Centro social de Riveira | Carlos Seoane

O lugar

O proxecto do Centro Social de Riveira, nace como resposta a unha proposta inicial dun edificio de dúas plantas sobre unha parcela no concello de Riveira formando parte do núcleo rural de Oleiros. Un lugar marcado polo carácter rural das edificaciones que a rodean dentro dunha paisaxe caracterizada pola omnipresencia do granito e construído durante séculos polo saber facer de moitas xeracións que atoparon no territorio o seu medio de subsistencia e que entenderon a paisaxe como a súa identidade primeira.

cs_csr_02_mod_ext02

O público

A definición do espazo público é elemento fundamental do proxecto. O espazo exterior que o edificio abraza alcanza a mesma relevancia que o edificio en si mesmo e a proposta fai fincapé en intentar lograr algo máis que outro obxecto construído nun núcleo rural e preocúpase ante todo por xerar por medio da articulación dos seus volumes un espazo público que sirva para acoller distintos tipo de funcións sociais, especialmente importante nunha contorna rural onde o espazo público limítase ao ámbito dos camiños e os seus intersecciones

En aras desa estratexia o proxecto fragmenta o programa en dous volumes diferenciados que se complementan, para entre eles lograr un espazo de relación nunha contorna rural.

O versátil

O centro social pretende á vez lograr un edificio que poida acoller usos distintos e ademais que eles poidan ser cambiantes durante o tempo. O volume longitudinal especialízase nun espazo de oficinas para distintas asociacións, mentres que o volume máis curto, situado sobre o bordo norte resólvese como un espazo multiusos divisible mediante paneles correderos que logran acoutalo en espazos menores que poidan funcionar como aulas de tamaño distinto segundo as distintas actividades.

Dentro dun entendemento como un edificio de función variable durante o tempo, deseñouse todo o mobiliario de modo que fose apilable e fácilmente almacenable para poder adecuarse aos distintos usos do volume social conferencias, aulas, talleres, exposicións- sen para iso ter que modificar a súa estrutura básica.

O material

En canto ao seu materialización realizouse un gran esforzo para non ter que utilizar peles, elementos de cubrición, ou falsos revestimientos. Constructivamente o edificio resólvese con materiais nobres cunha vocación de autenticidad, eliminando calquera rastro de acabado, de elemento superpuesto. O material preséntase tal cal é esperando que envelleza de modo natural e así integrarse mellor na súa contorna máis inmediata.

En definitiva pretendeuse lograr un edificio versátil en torno a un espazo público nun lugar onde o público é un elemento estraño e os espazos de relación escasos.

Obra: Centro social de Ribeira,
Emprazamento: Lugar de Oleiros, Riveira, A Coruña, Galicia, España
Autor: Carlos Seoane
Arquitectos colaboradores: Óscar Fuertes, Eduardo Castrillón, Soledad Bugallo
Inxeñeiro de Camiños: Marcial de la Fuente
Aparelladores: Jesús Garcia, Luis Romero
Promotor: Concello de Ribeira
Ano: 2014
Constructora: Augasmestas
Pedra: Sograni
Metal: Inalpa, Pablo Martínez
Carpintería: Corral e Couto
Fotógrafos: Juan RodríguezHéctor Santos-Díez | BISimages
+ cseoane.com

Premios
1er premio COAG Mejor equipamento público 2014-15
Seleccionado premios FAD 2015

veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamiento dotacional, equipamiento terciario, espacio publico, obras

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,