Casa Roteta | Estudio Peña Ganchegui

CasaRoteta_EstudioPeñaGanchegui_09_ext09

A casa se modela a partir dos aspectos singulares da parcela: O seu nivel, 3 metros por encima da rúa; a sobrecogedora parede de roca estratificada no fondo da parcela; a fermosa palmeira existente; e a presenza de senllas áreas de aparcadoiro a Sur e Oeste. Todos eles foron, xunto coa orientación (N-S, seguindo a forma alongada da parcela) e o programa de necesidades (vivenda para unha familia con dous fillos), os aspectos determinantes na formalización da Casa Roteta.

Respectando cara ao límite oeste o retiro mínimo imposto pola ordenanza, que se escava a cota de rúa para organizar o acceso, o edificio desenvólvese de forma lineal, nunha secuencia que parte das habitacións dos fillos, a Norte, prosegue cos cuartos de aseo e a habitación dos pais, e desemboca no comedor-cociña, desde o que se desenvolve, atravesado, o estar, que se conecta co xardín mediante un soportal aberto a Sur.

O muro de formigón branco que protexe a casa é substituído a Sur por un peche acristalado, acompañando a forma ramificada coa que se desprega en planta o estar. Un xesto, o do xiro do salón, que ten o seu reflexo no alzado, ao diferenciarse a súa cuberta, plana e revestida de grava miúda, da do volume lineal, cuxa xeometría curva, revestida de zinc, elévase respecto da anterior, buscando a luz do Leste.

A implantación da casa na parcela divide o espazo exterior en 4 ámbitos diferenciados: a Oeste, o patio de acceso xa mencionado (que organiza tanto o acceso rodado como o peonil); a Norte, un xardín privado vinculado ás habitacións secundarias (caracterizado pola presenza da canteira); outro vinculado á principal (ao redor da palmeira), a Leste; e a Sur, o xardín principal vinculado ao estar.

Obra: Casa Roteta
Emprazamento: Donostia (España)
Autores: Rocío Peña, Mario Sangalli (Estudio Peña Ganchegui)
Colaboradores: Jonathan Chanca, Josemari López, Edorta Subijana
Aparellador: Josemari Roteta
Estructura: Inak Ingeniaritza
Instalacións: GE & asociados
Fotografías: Edorta Subijana
Ano: Proxecto,2011, Obra, 2016
+ ganchegui.com

Arquivado en: arquitectura, obras, vivienda unifamiliar

Tags: , , , , , , ,