Casa MM en Leciñena | Sergio Sebastián Franco

Casa MM en Leciñena Sergio Sebastián Franco o14

Grandes portóns de madeira pechaban os patios das casas monegrinas defendendo celosamente, xunto con altas tapias revogadas, a vida doméstica do po e a aridez do deserto aragonés. Portóns do tamaño da entrada de carruaxes e cabalerías cos que se cultivaba o cereal, e que convivía nos zaguanes e patios conformando unha nova intensidade e dimensión ao hábitat.

Este patrón case arquetípico dunha arquitectura adaptada ao medio tanto natural como produtivo foise desdibujando co paso do tempo, en aras dunha edificación globalizada e ausente ao lugar.

Sen renunciar ao seu tempo e á súa función, casa MM súmase ao centro urbano de Leciñena como un novo recinto, buscando manter a unidade de conxunto e un equilibrio ambiental coas edificacións existentes, respectando os valores matéricos e tradicionais pero nunha clave contemporánea.

A vivenda nace nunha situación urbana de longas parcelas entre medianeiras, cunha construción habitualmente disposta como un tapón no fronte á rúa e cun fondo de parcela libre, para hortos e currais, na que se adoitan emprazar ademais construcións que se encostan anexas aos muros para dar soporte a estes fins. Un dos requirimentos da propiedade era o de aproveitar tanto a casa como a parcela de forma case equivalente, de tal maneira que vivenda e patio estivesen o máis trabados posible. Axuntando ambas as formulacións desenvolveuse unha edificación que, apoiada no muro Norte, ábrese completamente á parcela relacionando todas as súas estancias co patio, patio que, á súa vez, non é senón a mesma rúa que se pliega e introduce a través dun zaguán e transforma o chan cementado da rúa nun xardín-horto privado.

Funcionalmente a vivenda organízase en tres pezas nodos que albergan a cociña, os dormitorios e os aseos, e un espazo-vestíbulo que se encolle e alárgase para conformar todas as áreas estanciales, o vestíbulo, salón, corredor e estudo, completamente abertos ao xardín mediante terrazas e ocos amplos. Os nodos resolven a estrutura xeral da vivenda, o espazo vestibular encóstase ao medianil e proxéctase cara ao exterior como un baleiro, encartándose mediante espazos con usos ocultos ou mobiliarios e andeis que modulan a privacidade de cada ámbito.

Materialmente a casa constrúese con formigón armado, estriado en alturas que van definindo os ocos, como unha nova topografía vinculada a este patio privado que se introduce e sae á fachada buscando a continuidade espacial. Os muros se fraccionan en follas para evitar a perda térmica, e recórtanse e biselan para aloxar os ocos e mobles exteriores. Cara ao patio todo o espazo doméstico cóbrese cunha azotea plana, que salienta a relación interior exterior, pero cara á rúa, o zaguán se pliega e levanta unha cuberta de tella cerámica tradicional, buscando a continuidade coas das vivendas veciñas.

Obra: Casa MM
Emprazamento: Calle Baja. Leciñena. España
Ano: 2018
Arquitecto: Sergio Sebastián Franco
Arquitecto Técnico: Pablo Sebastián Franco
Colaboradores: Iván P. Martín, Alejandro Alda, Giorgio Bernardi
Estructura: M&M Estructuras
Promotor: Privado
Constructor: ARQUIEM
Fotografía: Irene Ruiz Bazán
+ sergiosebastian.es

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, obras, rehabilitación, vivienda unifamiliar

Tags: , , , , , , , , , , ,