Buscador Solucións Termoarcilla

Buscador Soluciones Termoarcilla

O Buscador de Solucións Termoarcilla permite atopar as solucións de fábrica de Termoarcilla que cumpren cun determinado requirimento de transmitancia térmica definido polo usuario para cumprir as esixencias térmicas do Documento Básico de Aforro de Enerxía (DB HEI) do Código Técnico da Edificación (CTE).

A transmitancia térmica dun muro de bloque Termoarcilla depende de varios factores, e varía en función do bloque do fabricante, do tipo de peza ( Termoarcilla tradicional, ECO 1, ECO 2 e ECO 3) e condutividade das arxilas, do tipo de xunta horizontal (xunta continua ou descontinua, con ou sen material illante na xunta descontinua, xunta grosa ou xunta delgada), do tipo de material de agarre (morteiro convencional ou illante, xunta delgada), etc.

O Buscador de Solucións Termoarcilla ten en conta todos eses factores, determinando mediante filtros as condicións que debe cumprir a solución, e devolvendo todas as tipoloxías de muro que cumpren eses requisitos. Para cada unha das tipoloxías de muro xérase un informe que inclúe todos os datos técnicos da solución e os datos do fabricante do produto.

Os valores de transmitancia térmica Ou ( W/ m2· K) utilizados na Ferramenta de cálculo Buscador de Solucións Termoarcilla foron facilitados polos fabricantes do Consorcio Termoarcilla e proveñen dos datos recolleitos na ficha da marca N e da marcado CE, calculados segundo norma UNE 136021:2016 Método de cálculo por elementos finitos para determinar a transmitancia térmica de muros de fábrica de pezas de arxila cocida.

“Os bloques rectificados son pezas que foron sometidas a un tratamento durante o proceso de fabricación para obter unha planeidad perfecta na súa táboa e colocarse cunha xunta delgada de morteiro cola de 1 mm. Esta montaxe non só presenta vantaxes desde o punto de vista térmico, senón que supón unha montaxe practicamente en seco, máis industrializado, cun maior rendemento en obra e un aforro en materiais. Esta tecnoloxía emprégase desde hai tempo noutros países de Europa como Alemaña, Francia ou Reino Unido.”

Para máis información consultar o Artigo técnico “Actualización do Buscador de Solucións Termoarcilla ao novo DB HEI do CTE e novos bloques mellorados“.

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: aparello

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,