Aula-obradoiro en Atarfe | Bonsai Arquitectos

O Instituto formulou ao Concello a necesidade de dotar unha aula independente do resto de instalacións escolares, pero na proximidade destas, cun programa mínimo de aula-laboratorio, aseos e almacén.

Despois de estudar con detalle a parcela pareceu que o sitio idóneo era xunto ao ximnasio e pistas polideportivas, co que ademais a necesidade de investimento en urbanización era mínima, ao contar a obra cun presuposto moi axustado, e condicionado por dificultades xeotécnicas que obrigaron a prever unha cimentación con mellora de chans.

Aula-taller en Atarfe Bonsai Arquitectos o5

As decisións principais son sinxelas pero rotundas.

O programa resólvese cun prisma simple de planta trapezoidal que reflicte a forma da parcela, dispoñendo a aula propiamente dita na zona ancha, e os cuartos de servizo na proa. Accédese dende as pistas cun pequeno zaguán cuberto, e mínimas superficies de circulación.

Os grandes chopos do bordo sur son preservados e protexidos con mimo durante o proceso de obra. A pel é horadada con ocos verticais que acompañan o movemento do patio de xogos, buscando xuntar a conexión visual coa paisaxe a Serra Nevada e a axeitada distribución da luz natural nos planos de traballo.

A sección é peraltada, para resaltar o uso de taller, e descende cara aos espazos servidores a cuxas costas se recollen as augas. A cuberta remata de dar sentido ao xesto da sección, cun enxeñoso sistema que resolve á vez espazo, imaxe, construción e mantemento.

Así, a chapa nervada avermellada de coloca sobre o forxado inclinado que dá espacialidad á aula; faise eco da cuberta do ximnasio próximo que utiliza o mesmo material; resolve o problema construtivo do plano inclinado con paneis continuos agargalados, que incorporan o illamento e son doados de colocar e baratos; e finalmente supón unha solución de moi baixo mantemento xa que leva as augas directamente a arquetas rexistrables fóra do edificio, para posibilitar a recollida das follas dos chopos.

Outras decisións de interese: estrutura metálica e cerramentos independentes de termoarcilla; zócolos exteriores en fachada de pedra local de Serra Elvira.

Obra: Aula-taller en Atarfe
Emprazamento: Atarfe, Granada, España
Arquitecta: Eva Chacón (Bonsai Arquitectos)
Arquitecto técnico: Cristina Llopis
Cálculo de estructura: Manuel Gª Navas (arquitecto técnico)
Consultoría de instalacións: Manuel Gª Navas (arquitecto técnico)
Constructor: Construcciones Molino e Vueltas, S.L.
Fotógrafo: Javier Callejas
Superficie: 113 m2c
ano: 2009
+ Bonsai Arquitectos

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, equipamento docente, equipamiento dotacional, obras

Tags: , , , , , , , , , , , , ,