Asplund… e o tapiz de Göteborg | Rodrigo Almonacid

Boceto dos tapices do Concello de Göteborg, 1936-37

Ao terminar o proxecto para a ampliación do Concello de Göteborg (Suecia, 1935-37), E. G. Asplund asinou o seu traballo. Non era só cuestión de asinar os planos, non. Asinou literalmente a súa obra. Facelo hoxe poderíanos parecer un exercicio de auto-bombo, pero creo que facelo tal e como o fixo o mestre da Modernidad sueca non o é en absoluto. É un acto de gratitud, seica de satisfacción persoal, pero sempre un exercicio de Arquitectura, deses polos que se distingue a intervención dun brillante arquitecto como o foi el.

Entre os seus bocetos para o equipamiento interior dos novos xulgados anexos ao antigo Rådhus atópase este de a imaxe que nos mostra unha colección de iniciais diseminadas por un espazo recuadrado, o futuro tapiz. A data ocupa a esquina superior esquerda sinalando o tempo, esa coordenada fixa que discreta pero solemnemente está por encima de calquera outro signo. A habitual tríada de axentes de toda obra (promotor, constructor e arquitecto) son a escusa que permite ao seu arquitecto-diseñador resolver a disposición correcta das mayúsculas, agrupándoas en torno a tres símbolos: un mazo distintivo do xuíz; unha plomada e unha paleta polo albañil; e un compás e un persoal de curvas, ferramentas características do arquitecto.

Tapiz dos xulgados do concello de Göteborg, 1937

Hay ligeros cambios entre la versión proyectada del tapiz y la finalmente tejida en 1937; la más significativa resulta los atributos del arquitecto, que definitivamente serían reemplazado por un ojo atento, en alusión a la función de dirección facultativa de las obras. No deja de sorprenderme que, pese a la notoriedad internacional del arquitecto, las iniciales de Asplund son menos relevantes que las de cualquiera de los jueces, e incluso a la par del contratista principal de las obras O.E. (Olle Engkvist) o del jefe de obra G.S. (Gerdt Stendahl). El ego del notable arquitecto que, no lo olvidemos, había sido el responsable de presentar en los países nórdicos los avances del funcionalismo europeo en la Exposición Internacional de Estocolmo en 1930, no había crecido por encima de sus obras, rasgo por el cual me parece siempre digno de admirar, y de lo que muchos starchitects hoy deberían tomar nota.

Cobran todo o sentido aquelas palabras súas nas que apelaba á humildade do arquitecto dicindo que:

“Un edificio de vivendas non ten que verse. Para un arquitecto que proxecta edificios de vivendas, o mellor xeito de demostrar a súa capacidade artística é subordinándose discretamente. Para el ha de ser máis importante analizar os edificios que rodean o soar que buscar bonitas imaxes en libros de gravados e fotografías.” 1

Teño claro que no noso exercicio profesional e nas nosas Escolas de Arquitectura deberiamos reflexionar, e moito, acerca destas sensatas palabras do mestre sueco. Quizais así a sociedade empezaría recoñecer o papel do arquitecto como o máis cualificado intérprete do lugar á hora de intervir nel. Como o mesmo Asplund escribía no citado texto, esquécese que é máis importante seguir o estilo do lugar que o estilo do tempo, ao respecto da necesidade de discreción e corrección que precisa todo proxecto de arquitectura contemplado nun contexto máis amplo como un escenario urbano ou un ámbito natural. E, nós, autores das obras, seguramente sentiriámonos tan satisfeitos do labor que nos ocupa que, como Asplund, acabariamos asinando orgullosos nosas propias obras, en lugar de esconder/renegar da súa autoría, como tantas veces acontece para desgracia e frustración do arquitecto. ¡¡¡ Fagamos tapices, fagamos ARQUITECTURA !!!

Rodrigo Almonacid [r-arquitectura] · doutor arquitecto

valladolid. xuño 2013

Notas:

1 Cfr. ASPLUND, E.G.: “Peligros arquitectónicos actuales para Estocolmo: los edificios de apartamentos”. Teknisk Tidskrift A, 1916. (Traducido en: Erik Gunnar Asplund. Escritos 1906/1940. El Croquis Editorial, El Escorial, 2002).

Imaxes tomadas de:

– LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel: La arquitectura de Gunnar Asplund. Fundación Caja de Arquitectos. Colección “Arquíthesis” nº 11. 2002 (boceto del tapiz, 1935-36).

– VV.AA.: Asplund. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2ª edición, 1997 (foto tapiz colgado en una sala de vistas de los juzgados)

(Teruel, 1974). Licenciado en Arquitectura (1999) con premio extraordinario y Doctor “cum laude” en Arquitectura por la Universidad de Valladolid (2013), compagina su actividad académica como profesor doctor de la E.T.S. de Arquitectura de Valladolid con la profesional al frente de su propio estudio [r-arquitectura]. Es autor de dos libros: Mies van der Rohe: el espacio de la ausencia (2006); y El paisaje codificado en la arquitectura de Arne Jacobsen (2016). Colaborador habitual en blogs de actualidad y crítica arquitectónica.

Proyecto edificios singulares y sostenibles en mi estudio [r-arquitectura] desde el año 2000 con la colaboración un equipo multidisciplinar de especialistas de acreditada experiencia profesional. [Especialidad: Sector Terciario].

Asesoro en el desarrollo de estrategias de comunicación 2.0 y marketing digital para actividades relacionadas con la Arquitectura: identidad digital corporativa, branding arquitectónico, community management, planifico y redacto contenidos para blogs/webs.

follow me

Arquivado en: artigos, Rodrigo Almonacid Canseco

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,