Anecdótica e “lixeira aproximación” a Andrew Geller | Fernando Freire Forga

Regresando ao individualismo e as apreciaciones persoais, o que aprendín na praxe é que hai “gusto para todo” e os clientes non saben de arquitectura e non teñen por que saber: eles non estudaron a carreira. A responsabilidade está no arquitecto que se deixa levar por temas comerciais e que finalmente sucumben nun produto arquitectónico que desmerece á profesión. No meu caso, o experimentado é un exemplo anecdótico e non representan unha realidade universal, pero poderían servir como unha simple analogía en “escala minúscula”.

Casa de Praia proxectada polo arquitecto estadounidense Andrew Michael Geller | laformamodernaenlatinoamerica.blogspot.com.es

Por exemplo, algunha vez pedíronme proxectar unha vivenda unifamiliar nunha das praias da costa norte do Perú, onde se goza dun clima templado todo o ano, con temperaturas entre os 16 e 32 grados centígrados. O cliente indicoume, sen opción a outra alternativa, que quería unha casa con material nobre (sistema aporticado de concreto armado) con teitos inclinados e cun “doce” estilo similar ás vivendas que adornan os Alpes Suizos. Con pendentes nos teitos moi pronunciadas (á espera dunha implacable nevada, supoñía eu…). Ademais quería unha cheminea, para que lle de calidade de fogar á súa sala, a cal non requiría de ducto de fume, pois nunca a ía a prender (é que aquí fai calor todo o ano, indicoume). E para que quere un teito inclinado si nunca haberá neve? Preguntei e respondeume ao instante: que é o que sempre soñara e por que simplemente gustáballe, engadindo que tamén quería un gran piñeiro no xardín de ingreso, o cal debería ser máis alto que os teitos da vivenda (tíñao todo friamente calculado). Adicionalmente, indicoume que quería que contemple no deseño temas de rusticidad e xerar espazos cálidos (claro, si hai moito frío nos Alpes, ¡nada como un espazo cálido! Pensaba en silencio).

Entendín que o cliente non requiría un produto que satisfaga as súas necesidades de vivenda, o cliente quería un produto arquitectónico que compraza as súas necesidades psicolóxicas e iso “estaba fóra da miña jurisdicción”. Xerándose unha disyuntiva: Si proxectaba aquilo que solicitaba o cliente, o que terminaría nunha terapia intensiva cun psicólogo sería eu.

Lamentablemente non logrei convencer ao cliente de buscar outra solución arquitectónica e optei por non seguir co encargo.

Boceto interior da Casa de Praia, Andrew Michael Geller | laformamodernaenlatinoamerica.blogspot.com.es

Con este exemplo pretendo demostrar que malia querer lograr unha proxección coherente e lóxica, existen ocasións que nos vemos obrigados a tomar decisións drásticas para evitar unha mala praxe. Lamentablemente hai profesionais que por temas comerciais préstanse a este tipo de requerimientos e iso xera como consecuencia a existencia de futuros clientes que sen un coñecemento adecuado, soliciten proxectos irracionales que desmerecen a praxe da nosa profesión e ridiculizan nosas cidades.

Finalmente e para concluír este artigo, creo que puideron existir outras posibilidades, nas que podería lograr un mellor manexo na negociación co cliente (aínda que foi moi difícil cambiarlle algunha idea previamente concibida). Quizais si propuxese o uso de madeira como unha alternativa, lograse unha lixeira aproximación ás Casas de Praia proxectadas polo arquitecto estadounidense Andrew Michael Geller a mediados do século pasado. (Recomendo revisar a súa obra).

Casa de Playa, Andrew Michael Geller | laformamodernaenlatinoamerica.blogspot.com.es

Fernando Freire Forga · Doutor Arquitecto

Lima · xunio 2013 · Autor do Blogue La Forma Moderna en Latinoamérica

Fernando Freire Forga

Fernando Freire Forga nace en Lima el 21 de marzo de 1977. Entre los años 1994 y 2000 realiza estudios de arquitectura en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la misma ciudad. En 1999 obtiene el primer premio en el Concurso a nivel nacional organizado por PROCOBRE-PERÚ con la tesis: Edificio Automatizado de Oficinas: “Usos del Cobre en la Arquitectura”.

Ha realizado estudios de Doctorado sobre Arquitectura Moderna en la ETSAB, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona en la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Actualmente, se encuentra inmerso en el desarrollo de trabajos de recopilación e investigación de Arquitectura Moderna en el Perú. Es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y se desenvuelve como proyectista de manera independiente.

follow me

Arquivado en: artigos, Fernando Freire Forga

Tags: , , , , , , ,