Agrupémonos todos | Jorge Gorostiza

Giuseppe Pellizza da Volpedo El Cuarto Estado, cadro usado en Novecento, dirixida por Bernardo Berolucci.

É probable que moitos mozos non saiban a que se refire o título desta entrada do blog, para outros significará moito, tanto de esperanza, como de ilusións perdidas. Evidentemente é o principio dunha estrofa dunha tradución española de La Internacional, a melodía revolucionaria por excelencia do século pasado. Aínda que neste momento en Europa e, sobre todo, en España estaría moi ben que nos agrupásemos para enfrontarnos aos que nos están a masacrar, este post non ten ínfulas revolucionarias.

Ata hai uns anos había moi pouca xente estudando as relacións entre Cine, Arquitectura e Cidade, e debo dicir que en España, tras o libro fundamental de Juan Antonio Ramírez, se nos podía contar cos dedos dunha man e aínda sobraban dedos. Sempre houbo investigadores que pretenden monopolizar a súa especialidade para que sempre lles encarguen os traballos a eles, unha actitude que non ten sentido, porque é evidente que canta máis xente haxa traballando sobre un tema, máis se avanzará nel, afortunadamente cada vez hai máis persoas que traballan nestas relacións que tanto nos interesan.

Na anterior entrada falaba do extraordinario traballo do grupo portugués Ruptura Silenciosa; también faouse noutras ocasións de Teatro Marittimo, a revista que dirixe David Rivera, así como das clases que él e José Manuel García Roig imparten na ETSA da UPM; Luis Antonio Gutiérrez Cabrero leva moitos anos investigando nesa Escola e os seus alumnos avalan ointerese destas investigacións; como tamén o fai Javier Hernández Ruiz na Escuela de Arquitectura da UEM; o arquitecto Antonio Pizza está desarollando un máster na ETSA de Barcelona con Celia Martín; Javier Rodríguez Barberán na ETSA de Sevilla; Juan Calatrava na ETSA de Granada; Maria Asunción Salgado comenzou a escribir no Huffinton Post sobre este tema e mantén o seu blogue Arquicine; fora de España xa se falou do Festival de Cine e Arquitectura Santiago de Chile, de Andrés Daly nse mesmo país, de Neumann, de Penz, de Pallasmaa; Richard Koeck está desarrollando unha gran labor na Universidad de Liverpool e coa súa empresa CineTecture

Seguramente esquécenseme moitos outros investigadores, pero a mensaxe deste comentario é que deberiamos saber máis do traballo que estamos facendo todos, quizais nos reunir, ou mesmo, como en La Internacional, «agruparnos todos».

Jorge Gorostiza, arquitecto. Autor do blogue Arquitectura+Cine+Ciudad
Santa Cruz de Tenerife, xullo 2012

Jorge Gorostiza

Doctor arquitecto, proyecta y construye edificios y desarrolla trabajos de urbanismo. Desde 1990, publica numerosos artículos sobre cine y arquitectura en medios de su localidad, revistas como Nosferatu, Nickleodeon, Academia, Lateral, Cahiers du Cinema… y en varios volúmenes colectivos. Entre el 2000 y el 2005 dirige la Filmoteca Canaria. Imparte conferencias sobre arquitectura y cine en instituciones como el CAAM en Gran Canaria, la UIMP, el CENDEAC en Murcia, INCUNA en Gijón, Fundación Telefónica, la ETS de Arquitectura y el CCCB de Barcelona, las ETS de Arquitectura de La Coruña, Sevilla, Valencia y SEU madrileña, La Ciudad de la Luz en Alicante, la UNED en Pamplona, en varios colegios de arquitectos, así como en las universidades del País Vasco, Gerona, Valladolid, Málaga, Granada, SEK en Segovia y CEES de Madrid. Jurado en varios festivales cinematográficos, como los de Alcalá de Henares (2001), San Sebastián (2002), Sitges (2003), Las Palmas (2005) y Documentamadrid (2005), y comisario de las exposiciones Constructores de quimeras. (Centro Conde Duque, Madrid, 1999) y La arquitectura de los sueños (Capilla del Oidor, Alcalá de Henares, 2001).

He publicado bastantes libros y muchos artículos, he impartido conferencias, he sido comisario de exposiciones y jurado en muchísmos festivales. Si quieren saber más no duden en consultar mi blog ARQUITECTURA + CINE + CIUDAD.

follow me

Arquivado en: capturas, cine, Jorge Gorostiza

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,