A deus ou ao diaño? Sobre os concursos de arquitectura de proxecto e obra | Miguel Villegas

Liberdade | Fotografía MarenYumi

A deus ou ao diaño? Ese é o dilema que se nos antolla que deben sufrir os compañeiros que traballan baixo o método de proxecto e obra.

Non debería ser obxecto de dilema. Os arquitectos somos profesionais e debemos ter a suficiente ética laboral para saber discernir o ben e o mal, pero ¿é tan clara a liña que os separa?

Por sorte (ou por desgraza) aínda non nos vimos nesa tesitura, pero antóllasenos difícil, e máis nunha situación como a actual na que o pan de cada un pende dun fío e na que o encargo por proxecto e obra antóllasenos máis perverso que nunca.

¿Que facer cando a construtora pídeche unha rebaixa de calidades para entrar en prezo a pesar de que sabes que o proxecto non pode soportala?

¿Que facer cando a propiedade pídeche que aumentes as esixencias ao construtora pero son eles os que pagan o teu traballo e non a propiedade?

En obra temos a misión de dirixir e controlar a execución da obra, pero neste modelo perverso, ou pervertible, son os músicos os que pagan o salario do director de orquestra…

Todo isto vén a conto do recente fallo xudicial, que aínda non é sentenza firme, que o COAS nos comunicou, polo que o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Sevilla nº2 estimou o recurso do COAS anulando o Prego de Condicións Base do Concurso, a adxudicación do contrato de proxecto e obra e todos os actos posteriores á devandita contratación, obrigando a EPSA a retrotraerse ao momento da redacción das bases.

Na sentenza podemos ler, nunha referencia a unha sentenza anterior do TSJA, en linguaxe xurídica que queda máis contundente, o problema destes contratos:

“…a do potencial risco de menoscabo do rigor e da eficacia das funcións de dirección cando esta se adxudica ao mesmo empresario que ha de ser dirixido, supervisado, controlado ou vixiado; risco que subsiste, agravado mesmo, cando ese empresario, ademais de executar as obras, elaborou o proxecto.”

Creo que o deixamos o suficientemente claro, e non podemos deixar de gabar a dura batalla que o COAS está librando coas administracións públicas, en especial coa Xunta de Andalucía para que os concursos nos dean garantías abondo.

Outro tema é o dano colateral, que non temos claro neste caso pero que sen dúbida pode producirse, ao obrigar a sentenza a retrotraer o proceso ao estado inicial deste.

Estamos a falar dun concurso de 2006… Se ese proxecto seguiu as súas canles lóxicas, debería estar xa proxectado, construído, dirixido e aboado en xustiza aos compañeiros que realizaron os traballos e que se axustaron a unhas regras de xogo, que aínda que ilegais segundo a sentenza, estaban aí. ¿Que pasa con eles?

Volvo dicir: a política do COAS é loable. Estanse a bater o cobre cunha entidade moi grande e poderosa. Pero, e aquí teño que mirar ás dúas esquinas do ring, ¿non sería mellor para todos un acuerdo?¿sentalas bases dunha vez por todas?

Creo que evitaría todos estes procesos, custosos e longos, e todos os danos colaterais que producen.

E, sobre todo, axudaríanos a traballar mellor.

Miguel Villegas, arquitecto

Editor en arquitextónica

Sevilla, outubro 2011

Arquitextonica.net es editada desde 2003 desde Sevilla por Lourdes Bueno Garnica y Miguel Villegas Ballesta. Desde hace un tiempo, decidimos sacar nuestra actividad profesional de aquí y trasladarla a villegasbueno arquitectura, así arquitextonica se quedó como nuestro espacio para la investigación, difusión y comunicación. Nos interesa dedicarnos a desarrollar e investigar en proyectos de arquitectura, con dos líneas fundamentales de trabajo.

La de vivienda social, alojamientos residenciales y arquitectura docente, que dirige Lourdes, y la diseño computacional y arquitectura para la sociedad de la información, que dirige Miguel. El trabajo que hemos venido desarrollando en arquitextonica.net desde el 2003 nos ha llevado también a trabajar por y para la difusión de la arquitectura y el diseño en internet, haciendo un énfasis especial en promocionar el talento de nuestro entorno. Lo llamamos #Ser_Red.

En la lista de etiquetas de la columna de la derecha puedes ver un registro más explícito de nuestros intereses. Si te interesa nuestro trabajo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

follow me

Arquivado en: faro, Lourdes Bueno - Miguel Villegas

Tags: , , , , , ,