28 Viviendas de Promoción Pública en O Bertón | terceroderecha arquitectos

O edificio consiste nunha unidade residencial, de tipo vivenda colectiva en bloque laminar aberto. A estrutura urbana da zona na que se insire o edificio, aínda en desenvolvemento, considera dúas tipoloxías residenciais: o bloque laminar aberto e a mazá pechada.

Á súa vez o plan recolle a inserción neste ámbito de parcelas dotacionales, así como dunha rede de espazos libres.

O proxecto responde ao programa de necesidades requirido polo Instituto Galego da Vivenda e Solo, configurándose un edificio que á súa vez integre na súa funcionalidade un acertado equilibrio entre confort, sostibilidade e eficiencia enerxética.

A proposta concibe o edificio como un elemento abstracto e continuo nas plantas de vivendas, que se apoia sobre un zócolo, que xera a planta baixa e o soportal prescrito polo plan. Deste modo, o proxecto ten a intención de “alixeirar” ao máximo o volume global proposto pola normativa.

Para contribuír nesta busca da abstracción na imaxe do edificio formúlanse os alzados deste, perforados por ocos situados dun modo “aparentemente” aleatorio. O deseño da forma e disposición destes ocos, de dimensións que superan as esixencias normativas, garante aos usuarios das vivendas unha óptima relación visual co exterior.

O esquema de distribución da planta de vivendas busca organizar todas as circulacións verticais, patinillos de instalacións, cuartos de aseo, áreas de lavado e patios-tendedeiro nunha franxa central, liberando todo o espazo en contacto coa fachada principal, para colocar todas as estanzas das vivendas coa mellor orientación posible (sueste) en canto a iluminación e soleamento.

Obra: 28 Vivendas de Promoción Pública en O Bertón – Ferrol

Autor: terceroderecha arquitectos [Jorge Álvarez Rúa – Laura Arias Pardo – Jose C. Álvarez Rodríguez]

Ano: 2013

Emprazamento: Cuarteirón 3 – O Bertón – Ferrol – Galicia – España

Fotografías: Baku Akazawa (01, 02, 03) – terceroderecha arquitectos (resto)

+ terceroderecha.com

veredes
veredes Administrator

Búsqueda para satisfacer el conocimiento de la actividad arquitectónica y tangentes que se generan. La idea es crear un espacio para divulgar los diversos proyectos en busca de nueva inspiración y de intercambio.

follow me

Arquivado en: arquitectura, obras, vivienda colectiva

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,